loading
پیشران زمهریر اسمان

شرکت دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان

شرکت پیشران زمهریر اسمان

بزرگ‌ ترین تولید کننده مخازن کرایوژنیک بر اساس استاندارد های بین المللی در غرب آسیا

تولیدکننده

مخازن کرایوژنیک اکسیژن مایع بیمارستان،سلامت و درمان

گروه صنعتی کارخانجات زمهریر

پیشرو در فناوری

آمار

آنچه 

تا کنون انجام
داده ایم

343+مخازن تولید شده
320پروژه های نصب فعال
400+تعداد کارکنان
معرفی

مشتریان ما

اسامی برخی از مشتریان ما در حوزه صنعت و سلامت که مخازن کرایوژنیک مورد نیاز خود را از زمهریر تامین نمودند.

امور مشتریان

02179261000