شاهکار ایرانی حمل مخزن 200تن اکسیژن مایع اصفهان- بهار 1400 افتتاح شـــد دپارتمان فروش مایع کرایوژنیک پیشرو در فناوری پیشران زمهریر آسمان پیشرفته ترین تولیدکننده مخازن کرایوژنیک در غرب آسیا پروژه های ما درخواست مشاوره مخازن اکسیژن مایع بیمارستان، سلامت و درمان تولیدکننده مخازن کرایوژنیک مخازن کرایوژنیک صنعتی اکسیژن مایع،نیتروژن مایع، دی اکسید کربن مایع و آرگون مایع پروژه های ما درخواست مشاوره

پیشران زمهریر آسمان

پیشـرو در فنـاوری

پیشرفته ترین تولید کننده مخازن کرایوژنیک بر اساس استاندارد های بین المللی در غرب آسیا

تولیدکننده

مخازن کرایوژنیک اکسیژن مایع بیمارستان،سلامت و درمان

گروه صنعتی کارخانجات زمهریر

پیشرو در فناوری

آمار

آنچه 

تا کنون انجام
داده ایم

220+مخازن تولید شده
199پروژه های نصب فعال
400+تعداد کارکنان
معرفی

مشتریان ما

اسامی برخی از مشتریان ما در حوزه صنعت و سلامت که مخازن کرایوژنیک مورد نیاز خود را از زمهریر تامین نمودند.

دریافت مشاوره و ارتباط با امور مشتریان

iso13485
brsm
300px-Aspa-logo