استاندارد

[section bg=”3624″ bg_color=”rgb(210, 110, 75)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.68)” bg_pos=”69% 0%” padding=”0px” height=”710px” margin=”1px”]

[row col_style=”dashed”]

[col span=”2″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”left” color=”light” parallax=”1″]

[button text=”استاندارد13458″ color=”alert” style=”outline” animate=”blurIn” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” icon_pos=”left” link=”#moshakhasat”]

[button text=”استاندارد13530″ color=”alert” style=”outline” animate=”flipInX” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” icon_pos=”left” link=”#fani”]

[button text=”استاندارد ملی12747″ color=”alert” style=”outline” size=”small” animate=”blurIn” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” icon_pos=”left” link=”#استاندارد ملی”]

[button text=”استاندارد آمریکا” color=”alert” style=”outline” animate=”blurIn” radius=”4″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” icon_pos=”left” link=”#انتخاب مخزن”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section visibility=”hidden”]

[row width=”full-width” v_align=”equal”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center” text_depth=”5″]

[ux_image_box style=”bounce” img=”3169″ image_height=”200%” link=”#moshakhasat”]

مشخصات

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”left”]

[ux_image_box style=”bounce” img=”3161″ image_height=”200%” depth_hover=”5″ link=”#fani”]

اطلاعات فنی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image_box style=”bounce” img=”3162″ image_height=”200%” depth_hover=”5″ link=”#پروژه ها”]

پروژه ها

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”bounce” img=”3163″ image_height=”200%” depth_hover=”5″ link=”#gallery”]

نحوه انتخاب مخزن

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”3649″ bg_overlay=”rgba(0, 76, 201, 0.67)” bg_pos=”37% 45%” dark=”true” padding=”120px”]

[row h_align=”center” padding=”0px 100px 0px 100px” depth=”5″ depth_hover=”5″]

[col span__sm=”12″]

[scroll_to link=”#moshakhasat” bullet=”false”]

[title text=”استاندارد13458″]

 استاندارد (اروپا ) 13458
این استاندارد به صورت تخصصی  ساخت مخازن کرایوژنیک را بررسی می کند.
این استاندارد برای مخازن ایستاده کرایوژنیک می باشد.
شرکت پیشران زمهریر آسمان با توانایی بالای در زمینه طراحی و تولید مفتخر به ساخت بیش از 40 مخزن بر اساس این استاندارد می باشد.
برای دریافت این استاندارد با ما تماس بگیرید.

[ux_image id=”3701″ width=”51″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”3609″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(151, 52, 201)” bg_overlay=”rgba(84, 1, 92, 0.62)” dark=”true” padding=”0px” height=”679px”]

[row col_style=”dashed”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”right”]

[scroll_to link=”#fani” bullet=”false”]

[title text=”استاندارد 13530″]

استاندارد (اروپا ) 13530
این استاندارد به صورت تخصصی  ساخت مخازن کرایوژنیک را بررسی می کند.
این استاندارد برای مخازن حمل کرایوژنیک می باشد.
شرکت پیشران زمهریر آسمان قادر به طراحی و تولید این نوع مخازن بر اساس این استاندارد می باشد.

برای دریافت این استاندارد با ما تماس بگیرید..

[ux_image id=”3702″ width=”51″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”3643″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(151, 52, 201)” bg_overlay=”rgba(240, 91, 42, 0.62)” bg_pos=”10″ dark=”true” padding=”0px” height=”679px”]

[row col_style=”dashed” v_align=”equal”]

[col span__sm=”12″ force_first=”medium” divider=”0″ align=”center”]

[scroll_to link=”#استاندارد ملی” bullet=”false”]

[title text=”استاندارد ملی ایران 12474″]

استاندارد ملی ایران 12474
این استاندارد با نام (مخازن فراسرد،مخازن ثابت عایق شده با خلا ) در ایران به تازگی تدوین شده است و شرکت پیشران زمهریر آسمان یکی از اعضای اصلی تدوین این استاندارد می باشد.
شرکت پیشران زمهریر آسمان قادر به طراحی و تولید این نوع مخازن بر اساس این استاندارد می باشد.

برای دریافت این استاندارد با ما تماس بگیرید.

[ux_image id=”3700″ width=”51″ target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]