تانک نیتروژن مایع

نیتروژن چیست ؟
نیتروژن  Nitrogen یا ازت (با مازت یا نفت کوره اشتباه نشود) یکی از عنصرهای شیمیایی در جدول تناوبی است که نشان شیمیایی آن N و عدد اتمی آن ۷ است. نیتروژن معمولاً به صورت یک گاز، نافلز، دو اتمی بی اثر، بی‌رنگ، بی‌مزه و بی‌بو است که ۷۸٪ جو زمین را دربر گرفته و عنصر اصلی در بافت‌های زنده است. نیتروژن ترکیبات مهمی مانند آمونیاک، اسید نیتریک و سیانیدها را شکل می‌دهد.
نیتروژن از گروه غیرفلزات بوده و دارای بار الکترون منفی ۳٫۰ می‌باشد. نیتروژن پنج الکترون در پوسته خود داشته و در نتیجه در اکثر ترکیبات سه‌ ظرفیتی است. نیتروژن خالص یک گاز بی‌اثر و بی‌رنگ است .

 

تانک نیتروژن مایع چیست؟

تانک نیتروژن مایع به مخزن استاندارد برای نگهداری نیتروژن مایع (ازت) در زمان طولانی گفته می شود

چگالی نیتروژن مایع

انواع تانک نیتروژن مایع

قیمت تانک نیتروژن مایع

 

اجاره تانک نیتروژن مایع

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]