لازم به ذکر است مخازن در برخی سایز ها به صورت آماده و قابل تحویل می باشد و زمان ساخت موارد سفارشی حدود 3 تا 4 ماه می باشد.